Veľké Kosihy - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Veľké Kosihy, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 762 zosnulých v 403 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (252 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Štefan Szabó 21.4.1980 65
A / 1 Helena Szabóová rod. Véghová 9.6.2007 88
B / 1 Benő Kiss 14.4.1963 92
B / 2 Ján Kronavetter 26.1.1963 72
B / 2 Katarína Kronavetterová rod. Patócsová 14.4.1977 83
A / 2 Štefan Horváth 1.12.1977 84
A / 2 Juliana Horváthová rod. Mátyásiová 24.11.1976 80
A / 2 Terézia Horváthová 1945 21
A / 3 Július Halász 7.10.1962 80
A / 3 Justína Halászová rod. Kovácsová 1979 83

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: