Nemecká - Zámostie

Cintorín Zámostie sa nachádza v obci Nemecká, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 384 zosnulých v 220 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Správcom cintorína je Obec Nemecká, ul.Hronská č.37, 97697 Nemecká. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nemecká (340 hrobových miest) Dubová (283 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Marta Ďurčíková - -
2 Jozef Ďurčík - -
2 Rastislav Ďurčík - -
2 Janka Ďurčíková - -
3 Ján Sojak 1929 51
4 Anna Danišová - -
4 Ján Daniš - -
5 Július Oroš 28.5.1986 64
5 Jozefína Orošová rod. Slabeciusová 22.3.2002 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: