Nemecká - Dubová

Cintorín Dubová sa nachádza v obci Nemecká, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 488 zosnulých v 283 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1881.

Správcom cintorína je Obec Nemecká, ul.Hronská č.37, 97697 Nemecká. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nemecká (340 hrobových miest) Zámostie (220 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 rodina Einfaltova - -
1 rodina Jassnikerova - -
2 Miroslav Čuka 1974 53
2 Valéria Čuková 1997 71
3 Bruno Jackel 20.5.1962 69
4 neznámy - -
5 Karol Šprerk 7.11.1957 62
5 Šarolta Šperková rod. Bajči - -
5 Bohumila Šperková rod. Pokorná - -
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: