Nemšová - Cintorín Nemšová-Ľuborča

Cintorín Cintorín Nemšová-Ľuborča sa nachádza v obci Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 829 zosnulých v 447 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je VPS, m.p.o. Nemšová, Mierové Námestie 61/21, 91441 Nemšová. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Nemšová-Ulica Moravská (525 hrobových miest)   Cintorín Nemšová-Ulica Janka Palu (609 hrobových miest)   Cintorín Nemšová-Trenčianska Závada (132 hrobových miest)   Cintorín Nemšová-Kľúčové (223 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 032/6509 611
✉ vps@nemsova.sk
🌐 http://www.nemsova.sk/

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
205 Stanislav Bračík 16.10.2021 58
327 Ján Chudo 3.10.2021 85
448 Ivveta Tomeková 18.6.2021 51
112 Milan Mačina 1.2.2021 62
399 Ľudmila Schwandtnerová rod. Birásová 8.1.2021 78
2 Jozef Chudo 28.12.2020 79
355 Oldrich Machara 25.12.2020 74
209 Jozef Žovinec 18.12.2020 87
24 Júlia Blažejová rod. Pavlačková 16.12.2020 88
126 Margita Patková rod. Holíčková 15.11.2020 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: