Nemecká - Nemecká

Cintorín Nemecká sa nachádza v obci Nemecká, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 680 zosnulých v 340 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1862.

Správcom cintorína je Obec Nemecká, ul.Hronská č.37, 97697 Nemecká. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dubová (283 hrobových miest) Zámostie (220 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Jakubec 4.7.1998 60
2 Mária Klinčíková 1994 52
2 Ivan Klinčík - -
3 Emil Iždinský 1991 66
3 Anna Iždinská 2007 80
4 František Kochlica 21.3.1990 59
5 Zlatica Jablonská - -
5 Július Jablonský 27.1.1988 70
6 Medveď 1.3.2006 79
6 Medveďová 3.11.2007 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: