Neded - Reformovany-Starý

Cintorín Reformovany-Starý sa nachádza v obci Neded, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2263 zosnulých v 1186 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Neded, Neded č.844, 92585 Neded. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Katolícky (723 hrobových miest) Reformovany-Nový (266 hrobových miest)

Fotogaléria

neded_reform_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Alexander Barabáš 1978 71
A / 1 Helena Barabášová rod. Hodáková 1988 79
B / 1 Kálmán Décsy 4.2.1998 73
B / 1 Julianna Mészáros 4.9.2007 77
C / 1 Ján Moravsky 1968 82
D / 1 Štefan Rimovský 2004 83
D / 1 Mária Rimovská rod. Spišiaková 2002 81
D / 1 Martin Spišiak 1964 68
D / 1 Mária Spišiaková rod. Sýkorová 1976 76
Z / 1 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: