Neded - Reformovany-Starý

Cintorín Reformovany-Starý sa nachádza v obci Neded, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2290 zosnulých v 1190 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Neded, Neded č.844, 92585 Neded. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Katolícky (737 hrobových miest)   Reformovany-Nový (270 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 779 41 33
✉ obecneded@stonline.sk

Fotogaléria

neded_reform_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 97 Árpád Vígh 19.5.2020 57
D / 28 Ilona Buda rod. Józsa 14.5.2020 84
A / 257 Mária Demková rod. Vravková 13.4.2020 68
C / 68 Juraj Boťanský 24.12.2019 69
B / 88 Jusztina Szabóová rod. Körösová 15.12.2019 87
D / 32 Mária Richnavská rod. Antalová 12.12.2019 58
A / 231 Gejza Nagy 21.11.2019 80
C / 283 Karolina Fördősová rod. Pálová 17.10.2019 89
A / 106 Anna Kulíková rod. Veresková 11.10.2019 89
D / 288 Judita Liptáková rod. Marková 19.9.2019 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: