Slovenská Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Slovenská Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1224 zosnulých v 805 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1873.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves č.50, 05902 Slovenská Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Margita Kolumberová 30.1.1997 75
A / 1 Ondrej Kolumber 25.10.1988 74
B / 1 Irena Jurkovská rod. Krčmáriková 5.4.1970 60
B / 1 Michal Jurkovský 23.12.1970 62
C / 1 Zuzana Kolumberová rod. Biesz 3.6.1951 52
C / 1 Matej Kolumber 3.2.1970 79
D / 1 neznámy - -
E / 1 Mária Lukáčová 19.11.1979 80
E / 1 Mária Strišovská 31.5.1994 70
E / 2 Ondrej Strišovský 17.11.1974 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: