Livina - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Livina, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 186 zosnulých v 86 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Livina, Livina č.42, 95632 Livina. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

livina_air.jpg