Lendak - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lendak, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 426 zosnulých v 343 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1955.

Správcom cintorína je Prevádzkareň obce Lendak, Kostolná 194/14, 05907 Lendak. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ján Grich 28.1.1997 42
B / 1 Šimon Neupauer 26.5.2001 72
B / 1 Rozália Neupauerová 10.4.2001 68
D / 1 neznámy - -
E / 1 Stanislav Hudaček 27.3.2008 42
C / 1 Jozef Suchanovský 8.3.2007 39
C / 2 Jozef Koščak 1.2.2005 45
E / 2 Ján Koščák 28.3.2008 56
D / 2 Valentín Hudaček 18.6.2005 80
B / 2 Jozef Halčin 18.6.2001 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: