Jurské - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Jurské, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 277 zosnulých v 201 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Jurské, Jurské č.20, 05994 Holumnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Dominik Roman 11.8.2006 6
2 Alexandra Oračková 4.7.2006 4
3 Kamilka Oračková 29.1.2006 0
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 Dominika Oračková 15.4.2003 1
8 Gustav Horvat 15.4.2003 64
8 Emília Horvatová - -
9 Štefan Horváth 16.4.2004 60

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: