Krásna Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krásna Ves, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 912 zosnulých v 524 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1909.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Krásna Ves, Krásna Ves č.142, 95653 Krásna Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 766 91 26
✉ obec@krasnaves.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg reklama okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
407 Mária Matejová rod. Križanová 26.10.2020 91
524 Antonín Mišák 13.10.2020 71
494 Vincent Žabár 5.7.2020 98
523 Ivan Šebeň 3.5.2020 80
40 Emília Mišáková 18.4.2020 96
522 Anton Zaťko 14.2.2020 72
36 Júlia Dodeková rod. Kernová 27.1.2020 90
258 Viliam Géci 4.1.2020 87
439 Júlia Domaniková rod. Gergeľová 22.12.2019 92
521 Jozef Adamus 11.9.2019 92

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: