Krásna Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krásna Ves, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 893 zosnulých v 518 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1909.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Krásna Ves, Krásna Ves č.142, 95653 Krásna Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Kern 28.7.2005 79
1 Mária Kernová 26.8.2014 88
2 Vincent Štefánik 25.12.1995 71
2 Jolana Štefániková rod. Dudiková - -
3 Peter Kolarovič 23.8.1993 73
3 Alžbeta Kolarovičová rod. Koláriková 24.10.1999 74
4 Alžbeta Mišáková rod. Križanová 1953 19
4 František Mišák 24.7.1991 54
5 Štefan Bučko 23.7.1993 74
6 Zuzana Bučková 2.6.1998 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: