Stráňavy - Cintorín Stráňavy

Cintorín Cintorín Stráňavy sa nachádza v obci Stráňavy, okres Žilina, Žilinský kraj.

Správcom cintorína je Obec Stráňavy, Májová 336, 01325 Stráňavy. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 041 / 500 56 74
✉ stranavy@stranavy.sk
🌐 http://www.stranavy.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: