Veľké Dvorníky - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Dvorníky, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 593 zosnulých v 347 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Veľké Dvorníky, Hlavná 190/16, 92901 Veľké Dvorníky. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii