Lehota - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lehota, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1961 zosnulých v 1182 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Lehota, Lehota č.16, 95136 Lehota. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Ján Daloš 20.4.1990 58
B / 1 Anna Dalošová rod. Cetenyiová 17.5.2006 73
C / 1 Milan Bako - -
C / 1 Irena Baková 4.4.2015 68
D / 1 Ján Rudňanský 4.5.1975 63
D / 1 Emília Rudňanská 11.9.1988 79
D / 1 Ján Adámek 31.8.1996 44
A / 1 Antonín Vaněk 3.3.2008 72
A / 2 Ján Psota 2002 42
D / 2 Jiřina Vlčková 1976 39

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: