Lehota - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lehota, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1944 zosnulých v 1182 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Lehota, Lehota č.16, 95136 Lehota. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Ján Daloš 20.4.1990 58
B / 1 Anna Dalošová rod. Cetenyiová 17.5.2006 73
C / 1 Milan Bako - -
C / 1 Irena Baková 4.4.2015 68
D / 1 Ján Rudňanský 4.5.1975 63
D / 1 Emília Rudňanská 11.9.1988 79
D / 1 Ján Adámek 31.8.1996 44
A / 1 Antonín Vaněk 3.3.2008 72
A / 2 Ján Psota 2002 42
D / 2 Jiřina Vlčková 1976 39

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: