Podhorany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Podhorany, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 329 zosnulých v 259 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Podhorany, Podhorany č.114, 05993 Podhorany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Emil Oračko 28.9.1970 0
2 Adolf Oračko - -
3 neznámy - -
4 Jakub Oračko - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 neznámy - -
10 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: