Klenová - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Klenová, okres Snina, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 703 zosnulých v 518 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Správcom cintorína je Obec Klenová, Klenová 126, 06772 Klenová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Mária Fedurčáková rod. Miková 17.2.1938 36
3 Vasiľ Mika 6.6.1952 62
3 Anna Miková 16.10.1961 64
4 Ján Mika 4.9.1998 74
4 Anna Miková rod. Kučmášová - -
5 Ján Husťak 16.10.1985 89
5 Anna Husťaková rod. Sevková 29.4.1962 67
6 Andrej Svitič 27.5.1973 76
6 Anna Svitičová rod. Pesiaková 16.2.1973 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: