Chrenovec - Brusno - Brusno

Cintorín Brusno sa nachádza v obci Chrenovec - Brusno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 527 zosnulých v 277 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Správcom cintorína je Obec Chrenovec - Brusno, Chrenovec Brusno č.1, 97232 Chrenovec Brusno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Chrenovec (261 hrobových miest)

Fotogaléria

chrenovec_brusno2_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Rudolf Ľahký 31.5.1987 45
2 Mária Ľachká rod. Madajová - -
2 Ondrej Ľachký 6.3.1962 71
3 neznámy - -
3 neznámy - -
3 Paulína Palušková - -
4 Tomáš Klátik - -
5 neznámy - -
6 Michal Ľachký 16.1.1981 66
6 Mária Ľachká rod. Šovčíková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: