Štvrtok - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Štvrtok, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 369 zosnulých v 216 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1895.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Štvrtok, Štvrtok č.1, 91305 Štvrtok. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

stvrtok_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Kaššovic 11.5.2010 89
1 Anna Kaššovicová rod. Zongorová 11.3.1978 49
2 Magdaléna Zongorová rod. Brlejová 2.6.1974 77
3 Juraj Ečegi 20.9.2001 27
4 František Bielik 8.7.2013 84
4 Pavlína Bieliková rod. Várošová 10.2.1980 42
5 Adam Vavro 7.4.1974 53
5 Emília Vavrová rod. Tulisová 16.1.2007 82
6 Adrian Kováč 25.5.1995 20
6 Jozef Kováč 28.8.2018 66

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: