Trávnica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Trávnica, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1874 zosnulých v 1085 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1874.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 94146 Trávnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Štefan Návojský 18.11.1943 -
A / 1 Štefan Lehocký 1969 68
A / 1 Bernardina Lehocká rod. Halajová 1994 92
A / 1 Otília Ruženská rod. Lehocká 2013 74
B / 2 Anna Hrušková rod. Pivovarčiová 22.11.1980 81
B / 2 Michal Hruška - -
B / 2 Filip Hruška 1.9.1996 70
B / 3 neznámy - -
A / 3 Kálmán Németh - -
A / 4 Vincent Malý - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: