Trávnica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Trávnica, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1738 zosnulých v 1074 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1874.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trávnica, Hlavná 37/65, 94146 Trávnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Štefan Návojský 18.11.1943 -
A / 1 Štefan Lehocký 1969 68
A / 1 Bernardina Lehocká rod. Halajová 1994 92
A / 1 Otília Ruženská rod. Lehocká 2013 74
A / 1 Rudolf Ruženský 13.9.2017 86
C / 1 Vojtech Václav 2004 73
C / 1 Mária Václavová - -
U / 1 Štefan Mrázik 24.5.2014 73
U / 2 Ladislav Lička 3.12.2018 46
C / 2 Bernard Mudrák 5.3.1998 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: