Donovaly - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Donovaly, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 876 zosnulých v 527 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Donovaly, Donovaly č.3, 97639 Donovaly. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

obrázky nie sú k dispozícii