Ráztoka - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ráztoka, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 509 zosnulých v 249 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Ráztoka, Ráztoka č.124, 97697 Nemecká. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Peter Slosiarik 23.1.1990 79
1 Angela Slosiariková rod. Foltaniová 20.11.2004 87
2 Michal Mesároš 11.4.1969 76
2 Cecília Mesárošová rod. Sobolová 24.7.1986 88
2 Anton Mesároš 26.12.2001 74
3 Štefan Chromek 17.1.1980 73
3 Amália Chromeková rod. Piestiková 7.10.1968 61
3 Blanka Fogelová rod. Chromeková 8.9.2013 75
4 Júlia Chromeková rod. Kramlová 10.6.1966 62
4 Štefan Chromek 28.5.1988 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: