Pohronská Polhora - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pohronská Polhora, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1774 zosnulých v 959 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1923.

Správcom cintorína je Obec Pohronská Polhora, ul.Hlavná č.62, 97656 Pohronská Polhora. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 048 / 618 93 68,619 92 11
✉ ppolhora@ppolhora.sk
🌐 http://www.ppolhora.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 11 Ján Baláž 29.5.2019 67
C / 149 Marian Boháčik 10.1.2019 65
C / 187 Miroslav Vlček 27.10.2018 68
B / 203 Rastislav Šinger 22.9.2018 32
C / 321 Jana Cibuľová 6.8.2018 55
B / 59 Valéria Veverková 27.7.2018 86
C / 186 Jaroslav Vlček 21.6.2018 53
C / 186 Jaroslav Vlček 21.6.2018 53
C / 31 Ján Šinger 9.5.2018 65
C / 320 Ladislav Chovan 22.4.2018 81

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: