Kľače - Cintorín Kľače

Cintorín Cintorín Kľače sa nachádza v obci Kľače, okres Žilina, Žilinský kraj.

Správcom cintorína je Obec Kľače, Kľače 1, 01319 Kľače. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 041 / 542 20 97
✉ ocuklace@rajec.net
🌐 http://www.klace.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: