Štvrtok na Ostrove - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Štvrtok na Ostrove, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1368 zosnulých v 1101 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne nám. 1, 93040 Štvrtok na Ostrove. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Štefan Bertók 11.8.2002 51
B / 1 János Mezei 1980 83
B / 1 Karolína Kajos 1994 89
C / 1 Ernő Baráth 2000 63
C / 1 Magdaléna Igenyes 2012 70
C / 1 Antal Igenyes 1961 71
C / 1 Mária Körmendi 1976 73
D / 1 Elemér Kuki 10.11.2013 61
D / 2 Viola Kukiová 2015 -
D / 2 Fridrich Kuki 8.10.2015 67

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: