Kameničany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kameničany, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 547 zosnulých v 337 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Kameničany, Kameničany č. 39, 01854 Slávnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

kamenicany_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Mária Štefancová - -
4 Ondrej Bagin 9.1.2007 85
4 Pavlína Baginová 24.3.2011 88
4 Anička Baginová - -
5 Jozef Kotras 20.10.1998 48
5 Mária Kotrasová - -
6 Štefan Kotras 7.1.1968 54
6 Katarína Kotrasová rod. Prekopová 5.9.1985 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: