Nové Sady - Sila

Cintorín Sila sa nachádza v obci Nové Sady, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 364 zosnulých v 208 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1842.

Správcom cintorína je Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 95124 Nové Sady. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jozef Hraška - -
A / 1 Andacký - -
B / 1 neznámy - -
B / 2 Anna Escher rod. Lübke 1908 21
A / 2 Mihal Dolin 21.8.1911 -
A / 3 Roza Krajčovič rod. Gabalec 1911 -
B / 3 neznámy - -
B / 4 Erzibet Fačkovec 1906 -
B / 4 Ján Fačkovec - -
A / 4 Štefan Paučír 18.2.1911 46

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: