Dolná Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dolná Ves, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 200 zosnulých v 136 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1919.

Správcom cintorína je Obec Dolná Ves, Dolná Ves 81, 96701 Kremnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Širáň 12.6.1990 0
2 neznámy - -
3 Anna Tinesová rod. Hovoričová 11.5.1973 77
4 Mária Frindtová 1.4.1973 81
5 Jozef Král 1985 74
5 Emília Králová rod. Chmurová 2003 84
6 Leopold Schwarz 20.2.1973 42
7 Paulína Pračková 21.10.1973 89
8 Ľudovít Pračko 7.7.1982 59
8 Anna Pračková 7.3.1997 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: