Komárno - Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín

Cintorín Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 37 zosnulých v 36 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1849.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Kava (332 hrobových miest)   Nová Stráž (669 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Významné osobnosti

Číslo hrobu: A / 1 - Dom smútku (márnica, obradná sieň)

Číslo hrobu: A / 2 - Hrob bývalého mešťanostu Komárna Ferenca Szijja a jeho rodičov

Číslo hrobu: A / 3 - Hrob rodiny Salamona s náhrobníkom z čierneho mramoru

Číslo hrobu: A / 4 - Hrob významného umeleckého zámočníka Andrása Töröka

Číslo hrobu: A / 5 - Hrob husárskeho kapitána Héderváry Dely Zsigmonda

Číslo hrobu: B / 1 - Veľký obelisk z červeného vápenca

Číslo hrobu: C / 1 - Hrob Zsigmonda Fülöpa (1878-1940) starostu mesta Komárna

Číslo hrobu: C / 2 - Hrob Sándora Varghu (1879-1924), kňaza

Číslo hrobu: C / 3 - Hrob Jánosa Tubu (1855-1921)

Číslo hrobu: C / 4 - Hroby rodiny Konkolyho

Číslo hrobu: C / 5 - Hrob Jánosa Kossára s rodinným erbom

Číslo hrobu: C / 6 - Hrob Józsefa Czillinga st. (1866-1935)

Číslo hrobu: C / 7 - Hrob Jánosa Dománya, starostu mesta Komárno

Číslo hrobu: D / 1 - Obelisk, postavený nad spoločným hrobom maďarských vojakov

Číslo hrobu: D / 2 - Hrob Ilony Alsóborsai Csonka (1835-1895)

Číslo hrobu: E / 1 - Hrob Zsigmonda Gaála (1827-1895), hlavného lekára mesta

Číslo hrobu: E / 2 - Hrob Istvána Németha (1851-1924), biskupa, profesora

Číslo hrobu: E / 3 - Hrob Gábora Papa (1827-1895), biskupa

Číslo hrobu: E / 4 - Hrob Zoltána Galambosa (1894-1973) významného komárňanského kňaza

Číslo hrobu: F / 1 - Hrob Sándora Szücsa (1819-1937), významného komárňanského pedagóga

Číslo hrobu: F / 2 - Hroby rodiny Thaly

Číslo hrobu: F / 3 - Hrob Bélu Ruttkayho

Číslo hrobu: F / 4 - Hrob učiteľa Károlya Lakatosa a jeho dvoch synov

Číslo hrobu: F / 5 - Hrob Andrása Molnára s rodinným erbom z r. 1832

Číslo hrobu: F / 6 - Hrob Jaroslava Šuleka, slovenského národného buditeľa

Číslo hrobu: F / 7 - Hrob Istvána Vargu a jeho manželky

Číslo hrobu: G / 1 - Hrob Józsefa Baranyayho (1876 - 1952), publicistu

Číslo hrobu: G / 2 - Hrob Józsefa Pogrányiho (1843 - 1922)

Číslo hrobu: G / 3 - Hrob Gábora Antala (1843 - 1914), biskupa

Číslo hrobu: G / 4 - Hrob Józsefa a Lajosa Kolmára

Číslo hrobu: G / 5 - Hroby členov rodiny Jókay

Číslo hrobu: G / 6 - Hrob dr. Barnu Basilidesa (1872 - 1935)

Číslo hrobu: G / 7 - Hrob Károlya Varghu, ref. kňaza

Číslo hrobu: G / 8 - Hrob Mihálya Nagya (1788 - 1878)

Číslo hrobu: G / 9 - Hrob Dénesa Foghtüyho, právnika

Číslo hrobu: G / 10 - Hrob Lajosa Szabóa, člena župnej súdnej tabule