Komárno - Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín

Cintorín Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 19 zosnulých v 16 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1792.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Kava (332 hrobových miest)   Nová Stráž (669 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Významné osobnosti

Číslo hrobu: B / 1 - Hrob Jánosa Farkasa (1745 - 1812), seniora župy reformovanej cirkvi

Číslo hrobu: B / 2 - Hrob Józsefa Péczelyho (1750 - 1792), kňaza

Číslo hrobu: B / 3 - Hrob Sámuela Mindszenthyho (1751 - 1806), ref. kňaza

Číslo hrobu: D / 1 - Hrob Zsigmonda Beöthyho (1819 - 1896), významného právnika

Číslo hrobu: D / 2 - Hrob Gábora Orbána (1793 - 1866), riaditeľa komárňanskej školy kreslenia

Číslo hrobu: D / 3 - Hrobka rodiny Csetke, zdobená rodinným erbom a sfingami

Číslo hrobu: D / 4 - Náhrobník Andrása Decsiho (1803 - 1856), zaujímavý svojim tvarom

Číslo hrobu: D / 5 - Hrob Lajosa Czikeho (1860) a jeho manželky Julianny (1873)

Číslo hrobu: D / 6 - Hrob Gábora Molnára (1804 - 1874), evanjelického kňaza

Číslo hrobu: D / 7 - Evanjelická márnica a byt dozorcu cintorína

Číslo hrobu: E / 1 - Hrobka rodiny Ásvay Jókay

Číslo hrobu: E / 2 - Hrobka Szidónie Wiederspan-Zwick

Číslo hrobu: E / 3 - Kríž prenesený z evanjelického kostola r. 1906 Pri parcele

Číslo hrobu: E / 4 - Spoločný hrob srbských vojakov

Číslo hrobu: F / 1 - Hrob Sándora a Daniela Csepyho

Číslo hrobu: F / 2 - Náhrobníky vo forme obeliskov v slohu empire