Komárno - Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín

Cintorín Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín sa nachádza v obci Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 88 zosnulých v 90 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1852.

Správcom cintorína je Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Čerhát (84 hrobových miest)   Hadovce (71 hrobových miest)   Kava (332 hrobových miest)   Nová Stráž (669 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 hrobových miest)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Významné osobnosti

Číslo hrobu: A / 1 - Hrob Gyulu Alapyho (1872 - 1936), hlavného župného archivára

Číslo hrobu: A / 2 - Hrob Ferenca Néveryho (1820 - 1880), majiteľa komárňanskej Reduty

Číslo hrobu: A / 3 - Hrob významnej obchodníckej rodiny Térfy

Číslo hrobu: A / 4 - Hrob Angela Belloniho (1820 - 1895) významného komárňanského obchodníka

Číslo hrobu: A / 5 - Hrob Györgya Fektora (1857 - 1930), známeho komárňanského cukrára

Číslo hrobu: A / 6 - Hrob Arisztida Kovácha (1851 - 1901), známeho komárňanského lekárnika

Číslo hrobu: A / 7 - Hrob významnej komárňanskej rodiny živnostníkov Ipovitz

Číslo hrobu: A / 8 - Hrob rodiny Vízkelety

Číslo hrobu: A / 9 - Náhrobník povozníka Balázsa F. s fotografiou

Číslo hrobu: A / 10 - Pomník padlým v revolučných bojoch v rokoch 1848/49

Číslo hrobu: A / 11 - Náhrobníky vojakov maďarského revolučného vojska

Číslo hrobu: A / 12 - Hrob László Aranyossyho, významného komárňanského právnika

Číslo hrobu: A / 13 - Hrob Ferdinanda Wittmanna (1849 - 1920)

Číslo hrobu: A / 14 - Hrob Antala Zavatského, profesora benediktínskeho gymnázia

Číslo hrobu: A / 15 - Hrob Ferenca Kopeczkého, profesora hudby

Číslo hrobu: A / 16 - Hrob Ármina Keppa (1844 - 1897), známeho komárňanského hostinského

Číslo hrobu: B / 1 - Spoločný kríž cintorína, postavený roku 1785

Číslo hrobu: B / 2 - Hrob Józsefa Amtmana (1781 - 1852), starostu Komárna

Číslo hrobu: B / 3 - Hrob Antala Schmidthauera (1816 - 1888), známeho lekárnika

Číslo hrobu: B / 4 - Hrob Józsefa Mucka (1846 - 1916), zakladateľa známej pekárne v Komárne

Číslo hrobu: B / 5 - Hrob rodiny Neubrandta, z ktorej pochádzala matka skladateľa F. Lehára

Číslo hrobu: B / 6 - Hrob Jánosa Szladeka (1891 - 1927), niekdajšieho vedúceho komárňanskej pošty

Číslo hrobu: C / 1 - Hrob Istvána a Lajosa Leszenszkého (1883 - 1960), zbormajstra, učiteľa hudby

Číslo hrobu: B / 8 - Kaplnka cintorína

Číslo hrobu: B / 9 - Hrob Ilony Ledermeyer (1871 – 1962) zakladateľka hudobnej školy

Číslo hrobu: E / 1 - Hrob herca Dezső Királya (1910 - 1975)

Číslo hrobu: G / 8 - Hrob lekárnika Károlya Nagya, zaujímavý svojou formou

Číslo hrobu: G / 9 - Hrob Józsefa Ströckera (1789 - 1874) cirkevného zbormajstra

Číslo hrobu: G / 10 - Hrob rodiny Lukovics

Číslo hrobu: G / 11 - Hrob rodiny Hefler. Szilárd Hefler bol zakladateľom komárňanského sirotínca

Číslo hrobu: G / 14 - Náhrobník pri hroboch rodiny Hefler, tvaru srdca

Číslo hrobu: H / 1 - Hrob rodičov akad. sochára Gyulu Berecza s plastikou ktorú vytvoril sochár

Číslo hrobu: H / 2 - Hrob Viktora Schmidta (1907 - 1983), zbormajstra, skladateľa

Číslo hrobu: I / 1 - Budova správy cintorína

Číslo hrobu: I / 2 - Kaplnka - hrobka Irmy Szabó (s nemeckým nápisom)

Číslo hrobu: I / 3 - Kaplnka pri budove správy cintorína

Číslo hrobu: I / 4 - Hrob Nándora Leisza (1827 - 1902), významného obchodníka

Číslo hrobu: I / 5 - Hrob Alajosa Stollára (1822 - 1893)

Číslo hrobu: I / 6 - Hrob rodiny Thomschitz, niekdajších známych komárňanských hostinských

Číslo hrobu: I / 7 - Hrob Antala Diósyho a rodiny, významných obchodníkov

Číslo hrobu: I / 8 - Hrob s nápisom Angyal Alajosné

Číslo hrobu: I / 9 - Hrob rodiny Burián (1754 - 1826), významných obchodníkov s textilom

Číslo hrobu: I / 10 - Hrob Ferenca Krefta (1875 - 1913), hostinského

Číslo hrobu: I / 11 - Hrob Imre Majera (1865 - 1936), komárňanského farára, pápežského preláta

Číslo hrobu: I / 12 - Spoločný hrob československých legionárov

Číslo hrobu: I / 13 - Hrob neznámeho nemeckého vojaka

Číslo hrobu: J / 1 - Hrob generála Imre Bakonyiho s obeliskom

Číslo hrobu: J / 2 - Náhrobník (obelisk) dôstojníkov c. a k. 12. pešieho pluku

Číslo hrobu: J / 3 - Hrob Árpáda Kalchera, kapitána a vojenského sudcu, a jeho manželky

Číslo hrobu: J / 4 - Hrobka rodiny Maitz

Číslo hrobu: J / 5 - Hroby rodiny Dosztál a Beck

Číslo hrobu: K / 1 - Hrobka profesorov miestneho benediktínskeho gymnázia

Číslo hrobu: K / 2 - Hrob rodiny Kállay s plastikou od Gyulu Berecza

Číslo hrobu: K / 3 - Dom smútku, postavený podľa projektov architekta mesta Gézu Schleisza

Číslo hrobu: L / 1 - Pomník 950 vojakom I. svetovej vojny

Číslo hrobu: L / 2 - Hrob taliánského vojaka Giovanni Tremoli-ho

Číslo hrobu: O / 1 - Spoločný hrob 102 revolucionárov, padlých v bojoch o Komárno 1.5.1919

Číslo hrobu: O / 2 - Pomník umučených fašistami, postavený r. 1948

Číslo hrobu: O / 3 - Hrob Mathiasa Reissingera (1811 - 1869), delostrelca rakúskej armády

Číslo hrobu: R / 1 - Hrob rodiny Károlya Zieglera

Číslo hrobu: R / 12 - Hrob Jánosa Sárkánya, bohatého komárňanského občana

Číslo hrobu: R / 13 - Hrob rodiny Nemesszegy

Číslo hrobu: S / 1 - Hrob Józsefa Tátrayho (1911), mešťanostu Komárna

Číslo hrobu: S / 2 - Hroby rodiny Neubauer

Číslo hrobu: S / 3 - Hrob Mihálya Végha (1889), zaujímavý svojim tvarom

Číslo hrobu: S / 4 - Hrob Antala Pauntza, s náhrobníkom pekného tvaru

Číslo hrobu: S / 5 - Hrob Jánosa Lehoczkého (1830 - 1872) honvédskeho nadporučíka

Číslo hrobu: S / 6 - Hrob Gábora Gregoritsa (1830 - 1872), komárňanského archivára

Číslo hrobu: S / 7 - Hroby rodiny Ghyczy

Číslo hrobu: S / 8 - Hrob Mattiasa Fischera z r. 1771 s nemeckým nápisom

Číslo hrobu: S / 9 - Hrob Susanne Fischerovej (1773 - 1820) s nemeckým nápisom

Číslo hrobu: S / 10 - Hrob Auréla Boldofhyho, nadporučíka 19. pešieho pluku

Číslo hrobu: S / 11 - Hrob Mikus Józsefné (1844 - 1889), náhrobník zaujímavého tvaru

Číslo hrobu: S / 12 - Hrob Antonína Urbana z r. 1933, českého vojaka

Číslo hrobu: S / 13 - Hrob Jenő Amntmana (1873), prvého mešťanostu Komárna a členov jeho rodiny

Číslo hrobu: S / 14 - Hrob Jánosa Csalavu z r. 1819, so zaujímavým náhrobníkom

Číslo hrobu: S / 15 - Hrob Antala Nemesszeghyho, nadporučíka maď. revolučnej armády r. 1848/49

Číslo hrobu: T / 1 - Hrob Istvána Sárkánya so zaujímavým latinským nápisom

Číslo hrobu: T / 2 - Hrob Jánosa Richtera (1872 - 1934), farára, senátora za Maďarskú národnú stranu

Číslo hrobu: T / 3 - Hrob Gézu Perediho (1864 - 1951), právnika

Číslo hrobu: T / 4 - Hrob Józsefa Munkla, majora honvédov v rokoch 1848/49

Číslo hrobu: T / 5 - Hrob Istvána Podhradszkého, veliteľa Národnej gardy v r. 1848/49

Číslo hrobu: T / 6 - Hroby rodiny Szivanyó Jókay

Číslo hrobu: U / 1 - Hrob Gyulu Boldoghyho, predsedu Živnostenského združenia v Komárne

Číslo hrobu: U / 2 - Hrob rodiny Dosztála, významných živnostníkov

Číslo hrobu: U / 3 - Hrob rodiny Schlaffera, hostinských

Číslo hrobu: U / 4 - Rodinná hrobka Istvána Horvátha

Číslo hrobu: U / 5 - Hrob Miklósa Steinera

Číslo hrobu: U / 6 - Kaplnka s pietou

Číslo hrobu: U / 7 - Hrob Lipóta Bánfyho (1865), zaujímavý svojou formou