Častá - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1846 zosnulých v 971 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Častá, Hlavná 168, 90089 Častá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg okolie12.jpg okolie14.jpg okolie5.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie6.jpg okolie13.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ladislav Šebora 2003 64
A / 1 Helena Šeborová - -
A / 1 Mária Lemešová rod. Drahošová - -
A / 1 Ján Lemeš - -
B / 1 Ján Hrdlička - -
B / 1 Františka Hrdličková - -
B / 1 Jozef Malý - -
B / 1 Magdaléna Malá - -
B / 1 Magduška Malá - -
B / 2 Štefan Gregor 1907 43

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: