Častá - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1859 zosnulých v 969 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Častá, Hlavná 168, 90089 Častá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie13.jpg okolie6.jpg okolie9.jpg okolie8.jpg okolie7.jpg okolie5.jpg okolie14.jpg okolie12.jpg okolie11.jpg okolie10.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ladislav Šebora 2003 64
A / 1 Helena Šeborová - -
A / 1 Mária Lemešová rod. Drahošová - -
A / 1 Ján Lemeš - -
B / 1 Ján Hrdlička - -
B / 1 Františka Hrdličková - -
B / 1 Jozef Malý - -
B / 1 Magdaléna Malá - -
B / 1 Magduška Malá - -
B / 2 Štefan Gregor 1907 43

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: