Častá - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1865 zosnulých v 970 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Častá, Hlavná 168, 90089 Častá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033/593 1011, 6495 427, 6495 205
✉ ucto@casta.sk, starostka@casta.sk

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg okolie12.jpg okolie14.jpg okolie5.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie6.jpg okolie13.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 302 Ľudmila Jakušová 24.4.2020 67
A / 425 Mária Zatkalíková rod. Šomráková 29.1.2020 92
A / 425 Mária Zatkalíková rod. Šomráková 29.1.2020 92
B / 287 Anna Smiešková rod. Agnerová 3.1.2020 89
A / 458 Miroslav Rybárik 29.10.2019 64
A / 334 Štefan Baxa 22.10.2019 80
B / 290 Rozália Virgová rod. Slaninková 29.9.2019 83
B / 425 Alojz Budanec 2.8.2019 91
B / 427 Igor Bučko 29.6.2019 -
B / 324 Ľudmila Jablonovská 12.5.2019 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: