Veľký Meder - Ižop

Cintorín Ižop sa nachádza v obci Veľký Meder, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 514 zosnulých v 310 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1879.

Správcom cintorína je Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Katolícky (1912 hrobových miest) Reformovanej cirkvi (834 hrobových miest)

Fotogaléria

a/a120aaa.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Aladár Ábrahám 1998 87
A / 1 Mária Ábrahám rod. Décsi 17.9.2011 98
B / 1 József Rostás 1979 48
B / 1 Erzsébet Rostás rod. Tamási 1986 50
B / 2 Rudolf Bozsaky 1986 81
B / 2 Anna Vass 1972 69
A / 2 neznámy - -
A / 3 Lajos Vörös - -
A / 3 Irma Vörös rod. Varga 2008 82
B / 3 Ignác Nagy 1973 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: