Partizánska Ľupča - Židovský

Cintorín Židovský sa nachádza v obci Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 30 zosnulých v 25 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Správcom cintorína je Obec Partizánska Ľupča, Partizánska Lupča č.417, 03215 Partizánska Ľupča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (1084 hrobových miest) Magurka (56 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Stel Hollander 4.8.1918 -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 Gejza Elbert 1942 55
6 Melania Elbert rod. Nussbaum 1970 83
6 Hugo Elbert 1942 29
6 Alica Elbert rod. Winczer 1942 24
6 Alexander Elbert 1942 28

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: