Partizánska Ľupča - Magurka

Cintorín Magurka sa nachádza v obci Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 72 zosnulých v 56 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1875.

Správcom cintorína je Obec Partizánska Ľupča, Partizánska Lupča č.417, 03215 Partizánska Ľupča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (1084 hrobových miest) Židovský (25 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Midlo Ignacz 1883 36
3 Jozef Halama 15.10.1945 44
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 Jozef Kordoš 19.10.1886 73
6 Zuzanna Kordoš rod. Groser 4.1.1887 71
7 Jan Ruppeldt 22.5.1875 73
8 neznámy - -
9 Maria Bohač 5.9.1901 17

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: