Partizánska Ľupča - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1755 zosnulých v 1084 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1860.

Správcom cintorína je Obec Partizánska Ľupča, Partizánska Lupča č.417, 03215 Partizánska Ľupča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Magurka (56 hrobových miest)   Židovský (25 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 044 / 557 07 55
✉ ou@partizanskalupca.com, referent@partizanskalupca.com

Fotogaléria

a/a21a.jpg a/a47a.jpg a/a739.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 833 Ladislav Bartík 28.4.2016 -
C / 64 Katarína Švidroňová rod. Lišaniková 13.7.2014 89
C / 57 Irena Šimčeková 28.6.2014 -
B / 141 Celestín Vajda 8.8.2013 62
A / 42 Ladislav Paško 6.7.2013 83
A / 831 Štefan Adamčiak 7.5.2013 61
A / 647 Stanislav Peterec 23.2.2013 73
B / 140 Ján Probier 4.1.2013 60
A / 736 Ľudmila Drobuliaková 2013 84
B / 142 Anna Červeňová 17.12.2012 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: