Partizánska Ľupča - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1755 zosnulých v 1084 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1860.

Správcom cintorína je Obec Partizánska Ľupča, Partizánska Lupča č.417, 03215 Partizánska Ľupča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Magurka (56 hrobových miest) Židovský (25 hrobových miest)

Fotogaléria

a/a21a.jpg a/a47a.jpg a/a739.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Jozef Rybák - -
B / 1 Margita Rybáková - -
B / 1 Ladislav Rybák - -
B / 1 Ľudmila Rybáková - -
A / 1 rodina Jozefa Chalupku - -
C / 1 Jolana Gálfyová 2004 74
C / 2 Emanuel RSDr. Droppa 10.4.2002 72
A / 2 Eugen Zučaič 12.11.1978 76
B / 2 Mária Gejdošová 25.6.1979 85
B / 2 Martin Gejdoš 13.4.1984 94

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: