Veľký Klíž - Klíž

Cintorín Klíž sa nachádza v obci Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 658 zosnulých v 339 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Správcom cintorína je Obec Veľký Klíž, Veľký Klíž 156, 95845 Veľký Klíž. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Klížske Hradište (330 hrobových miest)

Fotogaléria

velky_kliz_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Anna Gogolová 22.3.1928 61
3 Michal Gogola 6.1.1928 69
4 neznámy - -
4 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Rudolf Gogola 21.5.1992 66
5 Emília Gogolová 3.2.2007 80
5 Jozef Guba 5.1.2013 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: