Veľký Klíž - Klíž

Cintorín Klíž sa nachádza v obci Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 686 zosnulých v 355 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľký Klíž, Veľký Klíž 156, 95845 Veľký Klíž. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Klížske Hradište (332 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Eva Markeje - -
3 Anna Gogolová 22.3.1928 61
3 Michal Gogola 6.1.1928 69
4 Karol Paliatka 21.8.1917 16
4 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Rudolf Gogola 21.5.1992 66
5 Emília Gogolová 3.2.2007 80
5 Jozef Guba 5.1.2013 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: