Veľký Klíž - Klížske Hradište

Cintorín Klížske Hradište sa nachádza v obci Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 660 zosnulých v 332 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľký Klíž, Veľký Klíž 156, 95845 Veľký Klíž. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Klíž (355 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Šimon Smatana 24.3.1976 58
1 Marie Smatanová rod. Vojtíšková 11.11.2007 84
2 Mária Smatanová - -
3 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Valent Poliačik 18.11.1979 90
4 Františka Poliačiková rod. Králová 2.9.1976 82
5 Bedrich Spišiak 1977 75
5 Viktória Spišiaková rod. Španková 1983 76
6 Ján Krajčo 2001 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: