Veľký Klíž - Klížske Hradište

Cintorín Klížske Hradište sa nachádza v obci Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 659 zosnulých v 330 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Správcom cintorína je Obec Veľký Klíž, Veľký Klíž 156, 95845 Veľký Klíž. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Klíž (339 hrobových miest)

Fotogaléria

velky_kliz_hradne_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Šimon Smatana 24.3.1976 58
1 Marie Smatanová rod. Vojtíšková 11.11.2007 84
2 Mária Smatanová - -
3 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Valent Poliačik 18.11.1979 90
4 Františka Poliačiková rod. Králová 2.9.1976 82
5 Bedrich Spišiak 1977 75
5 Viktória Spišiaková rod. Španková 1983 76
6 Ján Krajčo 2001 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: