Zamarovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zamarovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 740 zosnulých v 428 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Zamarovce, Zamarovce č.97, 91105 Zamarovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Berta Kinčeková 8.2.1986 85
2 neznámy - -
2 Anna Lysá rod. Straková - -
3 Helena Jankovská 25.8.2002 54
4 Ján Meravý 8.12.1961 58
4 Zuzana Meravá 14.11.1981 74
4 Terézia Meravá - -
4 Štefan Meravý 15.7.2003 70
5 Anna Adašková 9.9.1979 74
6 Štefan Lajda 11.10.1998 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: