Zamarovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zamarovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 684 zosnulých v 440 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Zamarovce, Zamarovce č.97, 91105 Zamarovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

zamarovce_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Berta Kinčeková 8.2.1986 85
2 neznámy - -
2 Anna Lysá rod. Straková - -
3 Helena Jankovská 25.8.2002 54
4 Ján Meravý 8.12.1961 58
4 Zuzana Meravá 14.11.1981 74
4 Terézia Meravá - -
5 Anna Adašková 9.9.1979 74
6 Štefan Lajda 11.10.1998 72
6 Ľudmila Lajdová rod. Kadlecová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: