Veľký Cetín - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Veľký Cetín, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 558 zosnulých v 338 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Veľký Cetín, Kostolná 1, 95105 Veľký Cetín. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (1246 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
5 Kálmán Együd 2001 78
5 Margit Együd rod. Jócsik 1987 56
5 Lajos Együd 1963 67
5 Erzsébet Együd rod. Sógyel 1981 83
6 Mária Kisucky 1995 76
7 Géza Gazsi 1985 80
7 Mária Gazsi rod. Szendrei - -
7 Ján Kudty - -
7 Terézia neznámy - -
8 Lörincz Kósa 31.12.1995 73

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: