Veľký Slivník - Cintorín Veľký Slivník

Cintorín Cintorín Veľký Slivník sa nachádza v obci Veľký Slivník, okres Prešov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľký Slivník, Veľký Slivník 82, 08267 Terňa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 459 52 19
✉ info@velkyslivnik.sk
🌐 http://www.velkyslivnik.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: