Michalová - Michalová

Cintorín Michalová sa nachádza v obci Michalová, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 925 zosnulých v 515 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Michalová, ul.Trosky č.1, 97657 Michalová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 048 / 619 91 57,618 99 11
✉ oumichalova@stonline.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
402 Jozefa Telková rod. Vavrová 28.8.2020 85
217 Tibor Kliment 13.4.2020 86
51 Anna Nágeľová rod. Muchaová 26.3.2020 64
495 Eugen Bednárik 25.3.2020 78
184 Mária Tisovčíková rod. Čellárová 18.3.2020 87
365 Marian Ridzoň 8.12.2019 71
176 Viera Auxtová rod. Tokárová 5.11.2019 69
345 Michal Boháčik 8.9.2019 49
497 Stanislav Goceliak 21.5.2019 57
328 Irena Tyčiaková rod. Vraniaková 15.5.2019 96

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: