Michalová - Michalová

Cintorín Michalová sa nachádza v obci Michalová, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 845 zosnulých v 501 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Michalová, ul.Troskyč.1, 97657 Michalová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Ervín Krajč 2.4.2013 79
2 Lajoš Adamek 1916 -
3 Helenka Krajčová 30.6.2004 -
4 Ján Rozložný 2.2.1913 42
5 Zdenka Ročková 11.3.1926 0
6 neznámy - -
7 Štefan Halúzka - -
8 neznámy - -
9 Margita Jarošová 17.8.1945 19

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: