Michalová - Michalová

Cintorín Michalová sa nachádza v obci Michalová, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 854 zosnulých v 509 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Michalová, ul.Troskyč.1, 97657 Michalová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Ervín Krajč 2.4.2013 79
2 Lajoš Adamek 1916 -
3 Helenka Krajčová 30.6.2004 -
4 Ján Rozložný 2.2.1913 42
5 Zdenka Ročková 11.3.1926 0
6 neznámy - -
7 Štefan Halúzka - -
8 neznámy - -
9 Margita Jarošová 17.8.1945 19

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: