Veľké Úľany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Úľany, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 3613 zosnulých v 2324 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

b/okolie1.jpg b/okolie2.jpg b/okolie3.jpg b/okolie4.jpg b/okolie8.jpg b/okolie6.jpg b/okolie7.jpg b/okolie9.jpg b/okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Mihály Pongrácz 1962 62
B / 1 Rozália Pongrácz 1987 86
B / 1 Jácint Pongrácz 12.6.2012 82
D / 1 Rajmund Tornyai 24.11.1978 71
D / 1 Ilona Tornyai rod. Andrási 3.3.1979 68
D / 1 Janika Tornyai 1.8.1958 17
E / 1 Imre Gombai 1964 69
E / 1 Mária Gombai rod. Kiss 1989 92
E / 1 Eugen Németh 19.5.2017 63
C / 1 Janko Kováč 28.10.2008 4

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: