Uzovské Pekľany - Cintorín Uzovské Pekľany

Cintorín Cintorín Uzovské Pekľany sa nachádza v obci Uzovské Pekľany, okres Sabinov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 68, 08262 Jarovnice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 459 42 17
✉ ocupeklany@gmail.com
🌐 http://www.uzovskepeklany.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: