Krásno - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krásno, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 574 zosnulých v 306 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Krásno, Krásno 68, 95843 Krásno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

krasno_air.jpg