Turčianska Štiavnička - Turčianska Štiavnička

Cintorín Turčianska Štiavnička sa nachádza v obci Turčianska Štiavnička, okres Martin, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 830 zosnulých v 473 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1860.

Správcom cintorína je Obec Turčianska Štiavnička, ul.Jána Kostru 92/76, 03851 Turčianska Štiavnička. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Martin Ďurana 28.5.1990 59
A / 1 Žofia Ďuranová rod. Brisudová 7.8.1997 67
B / 1 Gustáv Krivánek 1931 85
C / 1 Miloš Ťaptík 2005 68
C / 2 Miloš Rataj 2002 79
B / 2 neznámy - -
A / 2 Margita Kurhajcová rod. Šreinerová 23.12.1988 58
A / 2 Jozef Kurhajec 22.8.2006 81
A / 3 Ondrej Černiansky - -
A / 3 Anna Černianska rod. Kostková 5.3.2007 85

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: