Spišské Bystré - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Spišské Bystré, okres Poprad, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1401 zosnulých v 886 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Spišské Bystré, Michalská 394, 05918 Spišské Bystré. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 Pavol Havaš - -
B / 2 Pavol Kundis 1959 50
B / 2 Mária Kundisová - -
A / 2 Terézia Vitková rod. Olexová 16.4.2001 48
A / 2 Ján Vitko - -
A / 3 Martin Ivan 20.3.1925 59
A / 3 Mária Marusinova rod. Ivanova 24.5.1926 29
A / 3 Žofia Ivanova rod. Martinkova 27.6.1950 80
B / 3 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: