Záriečie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Záriečie, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 768 zosnulých v 407 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1788.

Správcom cintorína je Obec Záriečie, Záriečie 190, 02052 Mestečko. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

zariecie_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Mišina 13.4.2002 88
1 Helena Tomečková 20.8.2014 93
2 Kamil Maduda 2.4.1986 48
2 Jana Madudová rod. Mišinová - -
3 Terézia Tomečková rod. Mynářová 12.9.1976 86
4 Juraj Marcina 15.11.1972 66
4 Anna Marcinová rod. Jurenková 6.2.2000 90
4 Viera Smatušíková rod. Marcinová - -
4 Ivan Zamboj 14.5.1996 60
4 Želmíra Zambojová rod. Marcinová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: