Sebedražie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Sebedražie, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1200 zosnulých v 680 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Sebedražie, Hlavná 471, 97205 Sebedražie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

sebedrazie_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Milanko Gašpar 26.2.1984 4
2 Erika Čičmancová - -
3 mena Bez - -
4 Katka Mikulcová 15.12.1977 6
5 Jojka Haragová 26.12.1975 5
5 Jozef Haraga - -
5 Mária Haragová - -
5 Jojo Haraga 13.10.2008 31
6 Anička Murárová 26.1.1967 10
7 Boženka Grolmusová 1960 -1

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: