Podlužany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Podlužany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1185 zosnulých v 697 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Podlužany, Podlužany č.72, 95652 Podlužany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie3.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ďurinová 23.12.1912 -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 Emília Janikovičová 1920 1
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Mária Nikodémová 1917 -
10 Vincent Mišák 30.11.1918 37

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: