Soľník - Cintorín Soľník

Cintorín Cintorín Soľník sa nachádza v obci Soľník, okres Stropkov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Soľník, Siľník 28, 09031 Kolbovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 742 23 86

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: